غفلت از ظرفیتهای دریایی و بندری موجب عقب ماندگی کشور نسبت به کشورهای پیشرو در این زمینه گردیده است. ارزیابی وضعیت فعلی نقش آفرینی در حوزه دریا و بندر و ترسیم چشم انداز مطلوب و راهکارهای عملیاتی جهت رسیدن بدان از مهمترین اهداف این همایش است. از سوی دیگر گرد آمدن نخبگان و خبرگان علمی و اجرایی حوزه دریا و بندر می تواند سبب توسعه اقتصاد دریامحور در قالب مقاله های علمی و تخصصی گردد.

آخرین مهلت ارسال چکیده مقالات
1403-05-20
تاریخ اعلام نتیجه داوری چکیده مقالات
1403-07-15
تاریخ شروع ارسال مقالات کامل
1403-07-15
آخرین مهلت ارسال مقالات کامل
1403-07-15
تاریخ اعلام نتیجه داوری مقالات
1403-07-15
تاریخ شروع همایش
1403-08-14
تاریخ پایان همایش
1403-08-14

شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا با همکاری دانشگاه علامه طباطبائی برگزار می کند:

اولین همایش بین المللی «رویکردهای نوین به ظرفیت های دریایی و بندری در راستای تحقق منافع ملی»

 

مقالات برتر به عنوان مقالات علمی پژوهشی در مجموعه مقالات همایش به چاپ می رسد.

برگزار کنندگاندانشگاه علامه طباطبائی؛ دانشکده حقوق و علوم سیاسی

حمایت کنندگان

login